Traktorien varaosahaku

Etsi Tallenna hakuasetukset Tallennetaan..

Käyttämällä yllä olevaa hakutoimintoa löydät osat eri traktorimerkkeihin. Massey Ferguson alkuperäisosia löydät enemmän kirjautumalla sisään MF-omistajien tunnuksilla ja käyttämällä ostoskorin varaosien pikasyöttöä.

Hae MF-omistajien tunnuksia tästä >>

Yli 100 € ostoksille ILMAINEN TOIMITUS verkkokaupasta. Ei koske KONEET JA LAITTEET -ryhmän tuotteita. Voimassa vain verkkokaupassa.

Tuoteryhmät

Ohjeita

Tietosuojaseloste

Turun Konekeskus Oy on sitoutunut suojaamaan käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Turun Konekeskus Oy
Yhteystiedot:
Ruopankatu 8
20360 Turku
puh. 020 7459 700

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Turun Konekeskus Oy/ Markus Vesamo
puh. 010 2798 029
markus.vesamo@turunkonekeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Turun Konekeskus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri. Rekisterissä on asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterinpitäjän EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:
• Asiakkaan suostumus
• Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset, esim. tilaus-, palvelu- ja kanta-asiakkuussopimukset
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu kehittää ja parantaa palveluja, tuotevalikoimaa ja verkkosivustoja
• Lakisääteiset vaatimukset muun muassa kirjanpitoaineiston säilytyksestä

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidystä:
• Nimi
• Osoitetiedot
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Asiakasnumero
• Yritys ja y-tunnus
• Asiakasryhmä tai -luokka
• Rekisteröidyn itse antamat luokittelutiedot
• Tiedot tilatuista tuotteista ja ostohistoria
• Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot sekä toimitustapa
• Markkinointisuostumukset
• Mahdolliset muut tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

5. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Turun Konekeskus Oy käyttää asiakasrekisterin tietoja tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskutukseen sekä asiakkuuden hallintaan ja hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää Turun Konekeskus Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä mainonnan suuntaamiseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
• asiakassuhteen hoitaminen, hallinnoiminen ja ylläpitäminen
• asiakasviestintä ja palveluistamme kertominen
• suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen
• tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
• takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen
• tositemateriaalina kirjanpitolain mukaisesti
• lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi
• Turun Konekeskus Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen
• analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on tilauksen yhteydessä antanut sekä tiedot, jotka hän on rekisteröitymisen yhteydessä täyttänyt esim. www-lomakkeella. Lisäksi voidaan käyttää tietolähteitä kuten Suomen Postin osoitepalvelua ja Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriä sekä yritysten julkisia verkkosivustoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille, jos ne ovat välttämättömiä esimerkiksi tilauksen toimittamisen tai maksamisen kannalta.

Välitämme tietoja tietosuojaselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi:
• maksunvälittäjälle
• luottoyhtiölle, kun asiakas on valinnut maksutavaksi luottoyhtiön laskun, erämaksun tai muun rahoituksen
• eri kuljetusliikekumppaneille tilausten toimittamiseksi
• tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa
• sopimushuoltajille tilaukseen liittyviä tietoja tarvittaessa
• perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
• sähköpostimarkkinointikumppanille uutiskirjeiden lähettämiseksi
• painotalolle, kun teetetään osoitteellisia markkinointimateriaaleja
• asiakashankinnan yhteistyökumppaneille

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tietoja voidaan joissakin tapauksissa siirtää ja tallentaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle palvelimelle Rekisterinpitäjän käsiteltäväksi tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanin Rekisterinpitäjän puolesta käsiteltäväksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain mukaisesti.

9. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään:
• henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
• tositemateriaali säilytetään voimassa olevan kirjanpitolain mukaisesti
• markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta tai kieltämällä markkinoinnin muulla tavalla, esimerkiksi asiakkuutta perustettaessa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Suojaamme henkilötietojasi huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Järjestelmätoimittajamme käsittelevät henkilötietojasi tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmansille osapuolille, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Turun Konekeskus / Asiakasrekisteri
Ruopankatu 8
20360 Turku
palaute@turunkonekeskus.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Jokaisessa Rekisterinpitäjän lähettämässä suorasähköpostissa on linkki, josta rekisteröity voi halutessaan estää suorapostitukset sähköpostiin. Myös tekstiviestikutsuissa on peruutusohjeet.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (6 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

12. Evästeet

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto tallentaa tietokoneeseesi tai laitteeseesi vieraillessasi sivustolla. Evästeiden avulla kerätään tietoa palvelun käytöstä, käyttömääristä ja muista tilastointiin liittyvistä asioista. Näiden tietojen avulla kehitetään mm. sivuston käytettävyyttä, latausnopeutta jne. Evästeiden avulla pystymme myös tunnistamaan laitteesi, mutta ne eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa muita tiedostoja käyttäjän tietokoneelle.

Evästeitä on kahdenlaisia. Ensimmäinen tallentaa tiedoston pitkäksi aikaa tietokoneellesi, ja sitä käytetään esimerkiksi toimintoihin, jotka kuvaavat edellisen vierailun jälkeen päivitettyjä uusia tietoja. Toinen tyyppi on istuntoeväste. Se tallennetaan tilapäisesti tietokoneesi muistiin, kun vierailet sivustossa ja selaat sivua. Istuntoeväste poistetaan, kun suljet selaimen.

Evästeet mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden, esimerkiksi kirjautumisen. Niissä on myös webanalytiikkaevästeitä, jotka antavat tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa.

Kolmannen osapuolen evästeillä tarkoitetaan esim. mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivustolla esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Palvelussa on käytössä myös ns. yhteisöliitännäisiä, joilla voidaan mm. jakaa sivuston sisältöä sosiaalisessa mediassa. Nämä sivustot voivat asettaa omia evästeitään yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

13. Evästeiden estäminen

Voit määrittää tietokoneen estämään evästeet. Tällöin emme kuitenkaan pysty takaamaan, että kaikki sivustomme alueet toimivat aiotulla tavalla.

Evästeiden estämistapa vaihtelee käyttämäsi selaimen mukaan. Saat lisätietoja selaimesi Ohjeesta tai vastaavasta valikosta. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia.

Huomaathan, että katsomme sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä.

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön muuttuessa ja kehittäessämme palveluitamme.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.